Thông Báo Lễ 30/4

Công Ty CP Giám Định Rồng Vàng – SJC

422 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. HCM

Tel: 3822.1079 Fax: 3822.1075

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ lễ 30/4 )

Kính gửi: Quý khách hàng

Công Ty Cổ Phần Giám Định Rồng Vàng – SJC xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian nghỉ lễ 30/4 như sau:

Nghỉ làm việc từ ngày thứ 5 (30/04/2020) đến hết ngày thứ 6 (01/05/2020).

Ngày thứ 2 (04/05/2020) làm việc bình thường trở lại.

Trân trọng kính chào.

                                    Công Ty CP Giám Định Rồng Vàng – SJC

                                                                         GIÁM ĐỐC

                                                                 (đã ký)

 

                                                                   Trần Minh Nhựt