Phát Hiện Mới Grossular Màu Lục Ở Merelani, Tanzania (Bản tin tháng 05/2013)

Hình 10: Những tinh thể grossular này (1,49 – 26,86 g) được tìm thấy vào giữa tháng 12 năm 2010 từ Merelani, Tanzania. Bộ sưu tập của Palagems.com; ảnh chụp bởi Robert Weldon.

Tại Hội Chợ Đá Quý Và Khoáng Vật Tucson, Bill Larson (Palagems.com, Fallbrook, California) và Steve Ulatowski (New Era Gems, Grass Valley, California) giới thiệu một số viên grossular màu lục mới khai thác từ Tanzania rất ấn tượng bởi độ trong suốt và màu đẹp. Họ nói chúng được khai thác vào giữa tháng 12 năm 2010 từ Lô D của các mỏ tanzanite Merelani. Tất cả sản phẩm mới này được cho là khai thác từ cùng một túi quặng gồm khoảng 0,5 kg tinh thể grossular và không chứa bất kỳ viên tanzanite nào.

Hình 11: So với garnet màu “lục bạc hà” đặc trưng (ở giữa, 10,62 ct) từ Tanzania, thì sản phẩm mới này có màu đậm hơn (bên trái và bên phải; 8,67 và 17,13 ct). Bộ sưu tập của New Era Gems; ảnh chụp bởi Jeff Scovil.

Các tinh thể bóng láng và có dạng tinh thể hoàn hảo (hình 10); chỉ một số ít viên có dính vài hạt nhỏ bẩn quặng là graphite. Sự hiện diện của graphite trên đáy của một số tinh thể làm cho chúng tối đi khi xem ở một vài hướng. Nhiều viên đá quý được cắt mài từ grossular này, có viên đến gần 100 ct và chúng có màu đậm hơn garnet màu “lục bạc hà” đặc trưng từ quặng này (hình 11). (Công Ty TNHH Giám Định Rồng Vàng – SJC lược dịch theo Brendan M. Laurs trong Gem News Interational, quyển G&G Spring 2011)